செவ்வாய், 22 ஜூன், 2010

அழியவில்லை தமிழ்!

உலகில் அழியாத, யாராலும் அழிக்க முடியாத மொழிகள் பல இருந்தாலும், பழைமை வாய்ந்த செம்மொழி என்றால் அது தமிழ் மொழியே!

நாம் பேசும் இந்த தமிழ் மொழி உலகிலுள்ள அனைத்து மொழிகளையும் விட அழகான மொழி.
பல மொழிகள் அழிவடைந்துள்ளதுடன், தொடர்ந்தும் அழிவடைந்து வருகின்றன.

இப்படி அழிவடைந்துள்ள மற்றும் அழிவடைந்துவரும் மொழிகளிலும் தமிழ் மொழி என்றுமே அழியாது என்பதையும் அழியவில்லை என்பதையும் உறுதி செய்யும் வண்ணம் நடைபெறுகின்றது உலகத் தமிழ்ச் செம்மொழி மாநாடு.

இந்த மாநாட்டில் பங்குப்பற்ற எனக்கு வாய்ப்பு கிட்டவில்லை என்பதை எண்ணி என்றுமே இல்லாதளவு என் மனம் கஷ்டப்படுகிறது.

உலகத் தமிழ்ச் செம்மொழி மாநாடு சிறப்புற நடைபெற தமிழன் என்ற ரீதியிலும், இலங்கை வாழ் தமிழன் என்ற வகையிலும் எனது வாழ்த்துக்கள்!


உலகத் தமிழ்ச் செம்மொழி மாநாட்டிற்காக இயற்றப்பட்ட பாடல்.

0 கருத்துகள்: