வியாழன், 10 ஜூன், 2010

நான் படித்தவை நீங்களும் .....................!

கலேக்டர் ஆகனுமுனா ஐ.ஏ.எஸ் படி........
பொலிஸ் ஆகனுமுனா ஐ.பி.எஸ் படி..........
டொக்டர் ஆகனுமுனா எம்.பி.பி.எஸ் படி...........
நாசமா போகனுமுனா எஸ்.எம்.எஸ் படி...........எஸ்.எம்.எஸ்ஸிற்கான ஆர்த்தம்.
S - சிங்கம் அனுப்பி (Singamm Anuppi)
M – மன்கி படிக்கிற (Monkey Padikira)
S - ஸ்மோல் பைல் (Small File)

என்ன பார்க்கிறீங்க?
யாருக்காவது அனுப்பி நீங்களும் சிங்கமாக மாறுங்க!“L” is 12th
“O” is 15th
“V” is 22nd
“E” is 5th
Total of “LOVE” is 54
But similary
“F” is 6th
“R” is 18th
“I” is 9th
“E” is 5th
“N” is 14th
“D” is 4th
“S” is 19th
“H” is 8th
“I” is 9th
“P” is 16th
Total of “FRIENDSHIP” is 108
Exactly twice of 54 So the FRIENDSHIP is twice the value of LOVESometimes my MIND asks........
Why I MISS U......?
Why I CARE U....?
Why I REMEMBER U....?
Why I SMS U....?
Then my HEART answers.......
It’s simply becouse SMS IS FREE........
Hi Un mobilla
enna problem?
Un numberkku
dialpannina
“WELCOME TO MENTAL HOSPITAL. LOOSU IS BUSY”
Enru solluthu.......
Friendship is a relationship between EYE and HAND. When HAND gets injury EYE will cry. When EYE cries HAND will wipe it....... Thats FRIENDSHIP.........

0 கருத்துகள்: