செவ்வாய், 25 ஆகஸ்ட், 2009

இது என்ன தெரியுமா!

மனிதனின் கைகள் எப்படி! சத்தியமா என்னுடைய கைகள் இல்லை!

0 கருத்துகள்: