புதன், 11 பிப்ரவரி, 2009

கூகுளின் அறிமுகம்


கூகுள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான புதிய தொழிநுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

இவ்வாறு தற்போது கூகுள் தற்போது கூகுள் ஹேத் 5யை வெளியிட்டுள்ளது.

இதில் கடந்த காலங்களில்; வெளியிட்ட கூகுள் ஹேத்தை போன்று இல்லாது முற்றிலும் மாறுப்பட்ட ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

கடந்த காலங்களில் வெளியிட்ட கூகுள் ஹேதில், நிலப்பரப்பை மாத்திரமே பார்க்க முடியும், அனால் தற்போது அறிமுகப்படுத்தியுள்ள கூகுள் ஹேதில் நீரையும் பார்க்க முடியும்.

அதாவது கடற்பரப்பை பார்க்க முடியும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

கடற்பரப்பில் உள்ளே உள்ள அனைத்து விடயங்களையும் முழுமையாக பார்த்து கொள்ள முடியும்.

இதனை பதிவிறக்கம் செய்ய மற்றும் மேலதி தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ள.

http://earth.google.com/ocean/

0 கருத்துகள்: