வியாழன், 22 ஜனவரி, 2009

2009ஆம் அண்டுக்கான கார்களின் விலைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

smart_fortwo_2009 விலை $11590 - $16590mercedes_benz_slk_class_2009 விலை $45950 - $65700

mercedes_benz_sl_class_2009 விலை $98500 - $194700

ercedes_benz_cl_class_2009 விலை $107900 - $151900

mercedes benz c class 2009 விலை $32900 - $56300

ford flex 2009 விலை $28550 - $36810


0 கருத்துகள்: